Licencjonowana Księgowa w Poznaniu

Anna Klupczyńska

Księgowa Poznań Grunwald

Księgowa na miarę potrzeb Twojej firmy
Obsługujemy Klientów wyłączenie w języku polskim!

Nasz zespół księgowy prowadzony jest przez założycielkę firmy – panią Annę Klupczyńską.

Anna Klupczyńska to rodowita Poznanianka. Wiedzę z zakresu księgowości zdobywała podczas studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu o kierunku „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” oraz jako aktywna uczestniczka licznych szkoleń, kursów i warsztatów branżowych. 

Doświadczenie w pracy jako samodzielna księgowa początkowo zdobywała w oparciu o umowę o pracę w dużych, powszechnie rozpoznawalnych firmach działających między innych w takich branżach jak: papiernicze i budowlane, które prowadziły działalność w zakresie usług, handlu i produkcji.

Na podstawie wiedzy, zdobytego wykształcenia i praktyki w dniu 21 września 2001 roku uzyskała świadectwo kwalifikacyjne do usługowego świadczenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów, co uprawniało do otwarcia i prowadzenia biura rachunkowego. Potwierdzenie tego można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2003 r. oraz w Komunikacie nr 4/DR/03 Ministerstwa Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wpisania do rejestru osób, które uzyskały świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod pozycją nr 14839.

Anna Klupczyńska posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowej. Natomiast od blisko 20 lat świadczy profesjonalne usługi księgowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Poznania i powiatu poznańskiego.

orły księgowości
Anna Klupczyńska księgowa Poznań
Anna Klupczyńska

Właścicielka biura rachunkowego AK-PLUS

Rekomendowana księgowa z poznania

Rekomendacje

Poniżej znajdują się wybrane rekomendacje i potwierdzenia doświadczenia księgowej Anny Klupczyńskiej.

Cechy dobrej księgowej

Czym kierować się przy wyborze księgowej?

Wybór księgowego nie należy do prostych zadań. W końcu rzetelnie prowadzona księgowość w firmie w znacznym stopniu decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. W związku z tym każdemu właścicielowi i menedżerowi zależy, aby znaleźć osobę, na której można bezwarunkowo polegać. Poniżej zaprezentowane zostały cechy osobowościowe dobrej księgowej. Dobrej, czyli takiej, której kompetencje są niezbędne przy pracy w księgowości.

wykształcona księgowa Poznań Grunwald
#1

Odpowiednie wykształcenie i wiedza

Ukończenie uczelni wyższej w kierunku zbieżnym z wykonywanym zawodem. W przypadku zawodu księgowego, wskazanym jest zdobycie dyplomu w kierunku „rachunkowość i finanse”. Szczególnie ważnym jest również aktualizowanie wiedzy z zakresu rachunkowości, w tym w szczególności aktów prawnych.

#2

Bogate i różnorodne doświadczenie

Dobrą księgową cechuje nie tylko przygotowanie merytoryczne i znajomość aktualnych przepisów prawa dotyczących księgowego, ale również i odpowiednie doświadczenie na samodzielnym stanowisku. Wąska specjalizacja jest ważna, ale doświadczenie nabyte podczas rozliczania firm z różnych branż przekłada się na szerszą perspektywę rozliczeń, dając zwykle więcej możliwości.

doświadczona księgowa Poznań
polecana księgowa Poznań
#3

Zrozumienie przedmiotu działalności

Szczególnie ważne przy korzystaniu z outsourcingu księgowego jest to, aby księgowa odpowiadająca za prowadzenie księgowości firmy znała i rozumiała specyfikę działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu będzie mogła zarówno bezbłędnie rozliczać faktury, jak również wskazywać różne możliwości prawne z których przedsiębiorstwo będzie mogło skorzystać.  

#4

Zaangażowanie i ambicja

Sumienną księgową cechuje odpowiedni stosunek do pracy (zaangażowanie), polegający na wkładaniu starań w podejmowanie aktywności i poważne traktowanie swoich obowiązków, jak również niesłabnąca ambicja rozumiana jako chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności. Szczególnie duże znaczenie będzie mieć również umiejętność dotrzymywania terminów. Bez niej można spodziewać się nie tylko licznych kontroli skarbowych, ale i narażenia się na kary.

ambitna i zaangażowania księgowa Poznań
księgowa odporna na stres Poznań
#5

Elastyczność i odporność na stres

Rzadko kiedy księgowa rozpoczyna pracę dla firmy bez historii. Zwykle świadczy usługi dla przedsiębiorstwa, które istnieje już jakiś czas na rynku. W związku z tym umiejętność adaptacji się do zastałych warunków, połączona z umiejętnością pracy pod presją czasu, pozwolą na właściwe wywiązywaniu się z powierzonych zadań.

#6

Lojalność

Lojalna księgowa to skarb nie do przecenienia. Pracownik działu księgowego lub firma outsourcingowa świadcząca usługi księgowe ma dostęp do wszystkich danych przedsiębiorstwa. Zna jego kondycję, charakter przepływów finansowych, klientów i partnerów biznesowych. Wśród pożądanych cech dobrej księgowej musi być zatem uczciwość względem siebie i lojalność wobec partnera na rzecz którego świadczy swoje usługi.   

lojalna księgowa Poznań
kulturalna i uczciwa księgowa w Poznaniu
#7

Wysoka kultura osobista

Księgowa, którą cechuje wysoka kultura osobista, stanowi solidny filar firmy. Umiejętność prowadzenia rozmów w sposób kulturalny z pewnością nie zaszkodzi podczas kontaktu z Urzędem Skarbowym oraz przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.