Prosta Spółka Akcyjna w Poznaniu

Rozliczamy Proste Spółki Akcyjne - profesjonalnie!

AK-PLUS - Prosta Spółka Akcyjna Poznań

Poprowadzimy księgowość Twojej PSA!

Prowadzenie własnej rejestrowanej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wypełnienia szeregu zobowiązań natury formalno-prawnej. Każdy przedsiębiorca zobligowany jest dbać o prawidłowe wykonawstwo wszelkich rozliczeń i dokumentacji księgowej w swojej firmie. Mimo że ustawodawca nie wprowadza obowiązku zatrudniania wykwalifikowanego eksperta ds. księgowości i rachunkowości, to zdecydowana większość prężnie działających przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z biurami rachunkowymi. Prawidłowo prowadzona księgowość to aspekt, który znacząco wpływa na obszar związany z finansowością. Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia prostej spółki akcyjnej. Poznań to miasto, w którym znajduje się siedziba naszego biura.

Anna Klupczyńska księgowa Poznań
Anna Klupczyńska

Właścicielka biura rachunkowego AK-PLUS

Czym charakteryzuje się prosta spółka akcyjna? – Księgowość

Istnieje kilka aspektów formalnych, które wyróżniają spółkę akcyjną prostą na tle innych rodzajów spółek. Wiele zapisów prawnych prostej spółki akcyjnej jest kompatybilnych z rozwiązaniami stosowanymi w przypadku spółki z o.o. Głównym założeniem tej nowej spółki prawa handlowego było stworzenie takiego systemu, który zapewni wspólnikom stosunkowo łatwe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem formalno-prawnym. Należy pamiętać, że PSA, podobnie jak inne spółki kapitałowe, musi posiadać poprawnie prowadzoną księgowość. Zakres działań księgowych jest równie wymagający, co w przypadku innych spółek. Dlatego też warto powierzyć ewidencję księgową wykwalifikowanym specjalistom.

Prosta spółka akcyjna – Poznań i okolice

Nasze biuro rachunkowe posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego świadczenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów. Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku, wysokie kwalifikacje pracowników, a także dbałość o detaliczne i terminowe wykonawstwo usług to aspekty, które warunkują naszą wysoką pozycję w branży księgowości i rachunkowości na terenie Poznania i okolic. Podejmujemy długofalowe współprace zarówno z przedsiębiorstwami działającymi na terenie miasta Poznań, jak i w okolicznych miejscowościach. Szeroki zakres usług pozwala na prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej w sposób profesjonalny, rzeczowy i zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Księgowość – prosta spółka akcyjna | gwarancja najwyższej jakości

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to najnowszy podmiot gospodarczy (nowa spółka prawa handlowego) w Polsce, którego księgi rachunkowe z przyjemnością poprowadzi nasze biuro rachunkowe AK-PLUS z Poznania. Jesteśmy znani z tego, że działamy w zgodzie z aktualnie obowiązującym prawem oraz zasadami i normami rachunkowości, gwarantując tym samym najwyższy poziom usługi rozliczenia prostych spółek akcyjnych.
Tym samym, decydując się na współpracę z nami w zakresie prowadzenia księgowości Prostej Spółki Akcyjnej, zyskają Państwo zarówno czas na jej rozwój, jak i pewność, że pod kątem rozliczeń jest w dobrych rękach.

Prosta spółka akcyjna – księgowość w naszych rękach

Wysoką jakość naszych usług potwierdzają opinie setek zadowolonych przedsiębiorców. Serdecznie zachęcamy do kompleksowego zapoznania się z zakresem usług księgowości prostej spółki akcyjnej w Poznaniu i okolicach. Aby ułatwić Państwu proces nawiązywania współpracy z naszym biurem rachunkowym, zapewniamy kilka ścieżek korespondencyjnych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do opisywanej oferty zapraszamy do kontaktu, np. za pośrednictwem telefonu komórkowego, adresu e-mail czy dedykowanego formularza. Istnieje możliwość stacjonarnej wizyty w siedzibie firmy. Po wcześniejszym kontakcie jesteśmy w stanie zorganizować spotkanie w dogodnym dla Państwa czasie – także poza standardowymi godzinami naszej pracy.

Prosta Spółka Akcyjna - zakres usługi

Co obejmuje usługa rozliczania PSA?

Usługa prowadzenia księgowości Prostej Spółki Akcyjnej obejmuje następujące czynności:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • prowadzenie wszystkich ewidencji wymaganych przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Na ewidencje te składają się:
  • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • na podstawie rejestrów VAT są przygotowane deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, VAT-EU i JPK. Na podstawie zapisów księgowych naliczana jest zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
 • ustalamy roczny plan amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe na podstawie faktur oraz export i import na podstawie dokumentów celnych,
 • dla dokumentów wewnątrzwspólnotowych prowadzimy właściwe rejestry VAT, na podstawie których przygotowujemy dokumenty VAT-UE,
 • prowadzimy rozrachunki dla transakcji z kontrahentami, Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
 • zamknięcia kont w miesiącu połączone jest z naliczeniem zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych,
 • zamkniecie roku połączone jest z przygotowaniem sprawozdania finansowego, które obejmuje:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informację dodatkową,
  • deklarację CIT.
 • przygotowujemy sprawozdania do GUS
 • fachowe doradztwo w zakresie prostej spółki akcyjnej.

Prosta Spółka Akcyjna - Wybierz rekomendowane biuro rachunkowe!

Rekomendacje

Ze swoich zobowiązań wywiązujemy się terminowo i rzetelnie. Dbamy o firmy naszych klientów jak o swoją. Właśnie dlatego z miesiąca na miesiąc rośnie liczba klientów zadowolonych z naszych usług. Dołącz do nich! Powierz nam rozliczenie Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Zapoznaj się również z wybranymi rekomendacjami naszego biura rachunkowego, które prezentujemy poniżej.

Pakiet korzyści z prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej w Poznaniu

Wybierz nas i zyskaj!

Księgowość Prostej Spółki Akcyjnej, wbrew temu co sugeruje nazwa, wcale nie jest taka prosta. To obowiązek, który zajmuje sporo czasu i wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych. Dobrym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej zaufanym specjalistom. W ten sposób można skupić się na rozwijaniu PSA i nie narażać się na kary nakładane po kontroli Urzędu Skarbowego.

Rzetelność i skrupulatność

Dbamy o poprawne rozliczenie PSA, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Atrakcyjna cena

Cena za usługi prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej jest dopasowana do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Reprezentacja firmy

Jeżeli zajdzie taka konieczność, będziemy reprezentować Twoją firmę przed Urzędem Skarbowym.

Licencjonowana księgowa

Nasza licencjonowana księgowa zadba o finanse Twojej firmy, dzięki czemu będziesz mógł prowadzić swój biznes znacznie efektywniej!

Stały kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Udostępnimy bezpośredni kontakt do Twojego indywidualnego księgowego.

Gwarancja bezpieczeństwa

Posiadamy wykupione ubezpieczenie OC obowiązkowe i dobrowolne w PZU. To jeden z gwarantów bezpiecznej realizacji usługi Prostej Spółki Akcyjnej.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej

7 najczęściej zadawanych pytań

Co to jest Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to spółka prawa handlowego, którą zaliczamy do spółek kapitałowych. Może być utworzona przez jedną lub przez więcej osób w każdym celu, który jest dopuszczony przez prawo, z wyłączeniem możliwości założenia jej przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co trzeba wiedzieć o Prostej Spółce Akcyjnej?

Oto najważniejsze cechy Prostej Spółki Akcyjnej:
 • Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki;
 • Członkowie Zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki;
 • Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkładem niepieniężnym może być wkład mający wartość majątkową, a w szczególności świadczenie pracy lub usług;
 • Akcje nie stanowią części kapitału akcyjnego, nie posiadają wartości nominalnej i są niepodzielne;
 • Spółka posiada kapitał akcyjny, na który może przeznaczyć wkłady pieniężne i niepieniężne;
 • Minimalny kapitał akcyjny wynosi 1 zł. i powinien zostać wniesiony do spółki w całości w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru KRS;
 • Do zmiany wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki gdyż kapitał spółki nie jest tam wskazany;
 • Umowa spółki określa czy będzie powołana Rada Nadzorcza, czy nie;
 • Zarząd spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy;
 • Rada dyrektorów może składać się z jednego lub większej liczby dyrektorów;
 • Akcjonariusze lub gdy jest tylko jeden akcjonariusz w spółce i nie posiada on ze spółką umowy o pracę lub umowy cywilnej nie ma obowiązku opłacania składek ZUS;
 • Jeśli akcjonariusz wniesie do spółki wkład w postaci świadczenia pracy lub usługi będzie się to wiązało z obowiązkiem opłacenia składek ZUS w takiej wysokości jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i opłacająca składki na zasadach ogólnych.

Jakie są podstawowe obowiązki przy Prostej Spółce Akcyjnej?

Prosta Spółka Akcyjna jest zobowiązana do zlecenia licencjonowanemu podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki. Akcje nie mają formy dokumentu, lecz są zdematerializowane i są prowadzone w rejestrze elektronicznym. Spółka ma obowiązek posiadania i aktualizowania strony internetowej, którą zgłosiła w KRS z wydzieloną podstawą do komunikacji akcjonariuszy w zakresie wymaganym przez prawo lub statut spółki. Ponadto PSA ma obowiązek zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do zgłoszenia w ciągu 7 dni od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Prosta Spółka Akcyjna - od kiedy i jak można założyć?

Jest to spółka, którą można założyć od 1 marca 2021 roku w formie aktu notarialnego lub przez Internet w ciągu 24 godzin przy wykorzystaniu wzorca umowy. Będzie on dostępny w systemie teleinformatycznym. Do założenia spółki przez Internet jest potrzebny podpis kwalifikowany, podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty każdego z akcjonariuszy. Tak założoną spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Ustawa o Prostej Spółce Akcyjnej - gdzie znaleźć?

Zapisy dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej można znaleźć w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 1543). Jest ona dostępna na stronie ISAP (Internetowego Systemu Aktów Prawnych) - tutaj.

Czy można samodzielnie prowadzić rozliczenia PSA?

Tak, można samodzielnie rozliczać Prostą Spółkę Akcyjną. Konieczne jest jednak zakupienie licencjonowanego programu do prowadzenia takiej księgowości oraz nauczenie się jego obsługi. W związku z tym dobrym pomysłem jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, a samemu skupić się na prowadzeniu i rozwijaniu własnej PSA.

Które biuro rachunkowe zajmuje się rozliczaniem Prostych Spółek Akcyjnych?

PSA to nowy podmiot gospodarczy. Aktualnie niewielka liczba biur rachunkowych świadczy usługę rozliczania Prostych Spółek Akcyjnych (tzw. PSA). W Poznaniu biurem które prowadzi księgowość PSA jest AK-PLUS Biuro Rachunkowe Anna Klupczyńska.