Aktualności księgowe 2021

aktualności księgowe 2021

Kasa online od 01.07.2021

Od 1 lipca 2021 roku znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wprowadziła obowiązek stosowania kas on-line dla branży:

  • fryzjerstwo,
  • kosmetyka,
  • kosmetologia,
  • budownictwo,
  • opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • dla działalności która zajmuje się poprawą kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu do obiektu.

Przy okazji można dodać, że od 1 stycznia 2021 r. kasy on-line muszą już stosować: stacjonarne placówki gastronomiczne, również te które działają sezonowo, a także świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Kasami on-line objęto także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych, które są wytwarzane z węgla brunatnego, koksu i półkoksu, a przeznaczone są do celów opałowych.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zostali zobowiązani do wymiany kasy rejestrującej starego typu na kasę on-line mogą ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy w wysokości do 700 zł.  Zwrot za zakup kasy można otrzymać bezpośrednio na rachunek bankowy lub wykazać w deklaracji JPK_VAT7 do odliczenia od podatku należnego.

Prezenty o małej wartości od 01.01.2021

Od 1 stycznia 2021 roku w ustawie o podatku od towarów i usług został podwyższony limit dotyczący prezentów o małej wartości oraz próbek i wynosi obecnie 20 zł netto.

Prezenty o małej wartości są to towary przekazywane w ramach działalności gospodarczej jednej osobie. Łączna wartość przekazanych towarów w roku podatkowym nie może przekroczyć 20 zł netto ceny nabycia lub jednostkowego kosztu wytworzenia. Dla prezentów o małej warności nie trzeba prowadzić ewidencji osób obdarowanych.

Jeżeli natomiast podatnik prowadzi taką ewidencje na której podstawie można ustalić tożsamość tych osób, to łączna wartość prezentów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie może przekroczyć 100 zł netto. Limit ten nie został podwyższony w znowelizowanej ustawie o VAT.

Pakiet SLIM VAT od 01.01.2021

Od 1 stycznia 2021 roku został wprowadzony w podatku VAT tzw. Pakiet SLIM VAT, który zawiera zmiany przepisów. Jedna ze zmian jest wprowadzenie wydłużonego terminu odliczania podatku VAT o jeden miesiąc. W związku z tym od faktur kosztowych lub zakupowych można odliczać podatek VAT w miesiącu wystawienia lub w kolejnych trzech miesiącach. Łącznie przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT w 4 kolejno po sobie następujących okresach rozliczeniowych.

Inna zmiana w podatku VAT dotyczy faktur korygujących, które od 1 stycznia 2021 roku już nie muszą być podpisane przez odbiorcę faktury korygującej, aby skorzystać z prawa do obniżenia podstawy do opodatkowania podatkiem VAT. Obecne przepisy pozwalają wystawcy faktury korygującej obniżyć podstawę opodatkowania VAT jeżeli zostały uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania z nabywcą towaru lub usługi i wynika to z posiadanych przez wystawcę faktury korygujacej dokumentów.

Kolejną istotną zmiana wprowadzoną w pakiecie SLIM VAT jest podwyższenie limitu prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł netto.

Pakiet SLIM VAT zmienił także wydłużając termin wywozu towarów za granicę z 2 do 6 miesięcy, aby zachować prawo do zastosowania stawki 0%. Termin ten liczy się od dnia otrzymania zaliczki lub całej zapłaty.

Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco