Kwarantanna lub izolacja domowa a zasiłek chorobowy lub opiekuńczy – SARS-COV-2

kwarantanna a zasiłek chorobowy

Kwarantanna a zasiłek chorobowy

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarcza oraz osoby z nimi współpracujące, za które jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe w przypadku stwierdzenia przez Państwową Inspekcję Sanitarną kwarantanny lub domowej izolacji ze względu na SARS-COV-2 mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy. 

Pod koniec 2020 roku został uruchomiony informatyczny system o nazwie Centrum e-Zdrowie, który gromadzi informacje o osobach objętych kwarantanna lub izolacją domową. Z tego systemu ZUS pozyskuje informacje, a następnie udostępnia je na Portalu PUE ZUS płatnikom składek i osobom ubezpieczonym. Dlatego osoby na kwarantannie lub izolacji domowej nie muszą już składać do ZUS zwolnień lekarski lub decyzji Sanepidu w formie papierowej.

Jeśli osoba jest skierowana na kwarantannę lub izolację domową, to aby otrzymać zasiłek chorobowy musi złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie o odbywaniu kwarantanny lub izolacji domowej.

Pobierz: Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu uzyskania zasiłku chorobowego

Obowiązek osoby skierowanej na izolację domową

Osoba skierowana na izolację domowa jest to osoba, która współzamieszkuje z osobą zakażoną. Taka osoba rozpoczyna izolację od dnia, gdy osoba zakażona otrzymała informacje o pozytywnym wyniku testu, a kończy izolację 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Jeśli osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenie, to takie oświadczenie dostarcza w ciągu 7 dni do pracodawcy.

Jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą to oświadczenie przekazuje w ciągu 7 dni do ZUS wraz z drukiem ZAS-53.

Kwarantanna a zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy z tytułu COVID-19 przysługuje na takich samych zasadach, jak w przypadku pobierania go w razie choroby dziecka lub innego członka rodziny i wlicza się do tego okresu.

Aby uzyskać wypłatę zasiłku opiekuńczego należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, który przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.

Pobierz: Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego  

W przypadku umowy o pracę lub umowy zlecenie, wypełnione i podpisane oświadczenie składa się do pracodawcy.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wypełnione i podpisane oświadczenie składa się do ZUS wraz z drukiem Z-15B.

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Pobierz: Wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco