Dofinansowanie do wakacji dla pracownika

dofinansowanie do wakacji dla pracownika od pracodawcy

Czy pracodawca może opłacić pracownikowi pobyt na wakacjach lub udzielić pracownikowi zapomogi w trudnej sytuacji? To pytanie, które jest niezwykle aktualne w czasie pandemii koronawirusa, ale również pytanie, które często zadawali sobie pracownicy w poprzednich latach.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może uzyskać od pracodawcy dofinansowanie do wakacji (letniego wypoczynku) zarówno dla siebie jak i dla swojej rodziny, a także może uzyskać zapomogę w trudnej sytuacji życiowej.

Dofinansowanie do wakacji dla pracownika – źródła i wysokość finansowania

Mamy dwa źródła finansowania takich wydatków:

  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • środki obrotowe firmy.

Aby pomoc finansowa mogła korzystać ze zwolnienie z objęcia składkami ZUS i podatkiem dochodowym PIT, pieniądze na dofinansowanie lub zapomogę muszą być wypłacone ze środków ZFŚS o ile taki fundusz firma posiada.

Maksymalna kwota jaką może otrzymać pracownik w roku kalendarzowym dofinansowania do wypoczynku letniego wynosi 1000,00 zł. Jest to kwota, która może zostać wypłacona w ramach między innymi finansowania działalności socjalnej. Pracodawca decyduje o wysokości dopłaty do wypoczynku, który nie może być krótszy niż 14 dni, a wysokość dopłaty zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Dofinansowanie pracownik może uzyskać także na pokrycie kosztów wypoczynku swoich dzieci i młodzieży do lat 18. Jednakże wypoczynek ten musi odbywać się w formie zorganizowanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk lub połączonego z nauką pobytu w sanatorium.

W przypadku gdy pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie zapomogi z ZFŚS, to pracodawca uzależnia jej wysokość od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Jeżeli pracodawca nie posiada ZFŚS lub nie chce z tego funduszu wypłacać dofinansowania do wypoczynku pracownika lub zapomogi i pieniądze te wypłaci pracownikowi ze środków obrotowych firmy, to taki przychód pracownika należy objąć składkami ZUS oraz opodatkować składkami PIT. Przychód brutto i opłacone składki ZUS będą stanowiła koszty uzyskania przychodu.

Dofinansowanie do wakacji pracownika a pomoc księgowa

Jednym z takich biur, które świadczą outsourcing kadrowo-płacowy (w ramach którego jest m.in. pomoc w rozliczeniu dofinansowania do wakacji pracowników) jest nasze biuro rachunkowe w Poznaniu: AK-PLUS Biuro Rachunkowe Anna Klupczyńska. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu:

Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco