Podatek estoński w Polsce

podatek estoński cit

Podatek estoński (estoński CIT) to podatek dochodowy od osób prawnych, który polski rząd planuje wprowadzić w 2021 roku. Opodatkowanie w takiej formie ma być skierowane do spółek prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną, czyli:

Podatek estoński będzie liczony od dochodu i wyniesie 0 %. W skrócie można powiedzieć, że podatku przy estońskim CIT nie będzie. Podatek nie będzie naliczany i odprowadzany tak długo, jak zysk spółki pozostanie w firmie i będzie w nią inwestowany. Oznacza to, że spółka nie zapłaci podatku CIT tak długo, jak długo nie wypłaci ona dywidendy właścicielom lub akcjonariuszom.

Podatek estoński – główne korzyści

Wśród głównych korzyści podatku estońskiego (estońskiego CIT) wskazuje się:

  • zatrzymanie zysku w firmie, które spowoduje zwiększenie płynności finansowej firmy i zabezpieczy ją przed ewentualnym kryzysem;
  • brak konieczności prowadzenia rachunkowości podatkowej (wymagana będzie tylko ewidencja rachunkowa);
  • brak konieczności składania rocznych deklaracji CIT;
  • uproszczenie do minimum obowiązków administracyjnych.

Estoński CIT – kto może skorzystać?

Z podatku estońskiego będą mogły skorzystać spółki prawa handlowego, które jednocześnie spełnią łącznie wszystkie poniższe punkty:

  • obroty w roku nie przekroczą 50 mln zł;
  • udziałowcami lub akcjonariuszami będą wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów w innych podmiotach;
  • zatrudniają co najmniej 3 pracowników na podstawie umowy o pracę (oprócz udziałowców);
  • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej;
  • nakłady na inwestycje w wysokości co najmniej 7,5% rocznie.

Przez jaki czas można korzystać z podatku estońskiego?

Jeżeli podatnik wybierze estoński system rozliczania, to będzie mógł z niego korzystać przez 4 lata, a następnie będzie mógł go przedłużyć o kolejne 4 lata. Jeśli w trakcie 4-letniego okresu spółka przekroczy próg sprzedaży 50 mln zł, to przychód ten nie spowoduje jej wykluczenia z systemu.

Estoński CIT jest to podatek, który zostaje w firmie. Przez to wpływa na rozwój inwestycji firmy, a co za tym idzie przyczynia się do utworzenia nowych miejsc pracy. Jest to dobry instrument pobudzający inwestycje i gospodarkę w Polsce.

Rozliczenie podatku estońskiego

Choć aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem estońskiego CIT w Polsce, to już dzisiaj zapowiadamy, że nasze biuro rachunkowe w Poznaniu: AK-PLUS Biuro Rachunkowe Anna Klupczyńska będzie świadczyć usługi rozliczenia podatku estońskiego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu:

Opracowano na podstawie:
Portal Podatkowy Rzeczpospolitej Polskiej, Estoński CIT, https://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit/, Data odczytu: 2020.08.01

Dziennik Ustaw z dnia 30-11-2020 roku Dz.U. poz. 2122, https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/cit-estonski/, Data odczytu: 2020.30.11

Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco