Nowa matryca stawek VAT i wiażąca informacja stawkowa (WIS) od 01.04.2020

nowa matryca stawek VAT i WIS 2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie stawek VAT czyli tak zwana nowa matryca stawek VAT oraz wiążąca informacja stawkowa (WIS). Wyjątek stanowią stawki VAT w zakresie wydawnictw książkowych i wydawnictw prasowych, które weszły w życie już od 1 listopada 2019 r.

Matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020

Nowa matryca VAT ma zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów dot. stawek VAT przez objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). CN czyli Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Nadzór nad nomenklaturą CN sprawuje Komisja Europejska.

Obecny system stawek VAT – oparty na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. – jest systemem bardzo rozbudowanym. Nowa matryca zmienia sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odchodzi od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w zakresie usług.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 kwietnia 2020

Wiążąca informacja stawkowa WIS jest to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

WIS jest instrumentem łączącym w pewnym zakresie cechy opinii klasyfikacyjnych (wydawanych dotychczas przez GUS) z interpretacjami indywidualnymi (wydawanymi w trybie Ordynacji podatkowej). Jest to nowy instrument, który ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

Decyzja ta będzie określała klasyfikację towaru według: CN (odpowiedni dział, pozycja, podpozycja lub kod CN) albo według PKOB (sekcja, dział, grupa lub klasa) albo według PKWiU (dział, grupa, klasa, kategoria, podkategoria lub pozycja), niezbędną do określenia stawki VAT. WIS będzie zawierała

  • opis towaru,
  • klasyfikację towaru – CN 0000 00 00,
  • stawkę podatku oraz wskazanie, że klasyfikacja została wydana dla celów stosowania art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT.

Już dzisiaj można występować o wydanie WIS, która będzie obowiązywała od dnia 1 kwietnia 2020 roku. Nie zwlekaj i odwiedź nasze Biuro Rachunkowe AK-PLUS. Oferujemy pomoc współpracującym z nami firmom przy przygotowaniu wniosku oraz monitorujemy proces jego wydawania.

Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco