Rozliczenie PITu 2023

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, osiągamy przychody z najmu, kapitałów pieniężnych lub otrzymujemy stałe wynagrodzenie, to naszym obowiązkiem jest coroczne rozliczanie się z podatku od osób fizycznych. Jednak przepisy nieustannie się zmieniają, dlatego w dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze kwestie. Kto musi rozliczyć się z urzędem skarbowym? Czy wśród nich są emeryci, renciści i osoby do 26 roku życia? I co ważniejsze, czy wcześniej złożone deklaracje można poprawić?

Kto musi rozliczyć się z PIT-u?

W Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest obowiązkowy dla osób, które osiągają stałe wynagrodzenie. Wobec tego dotyczy to:

  • Pracowników – czyli osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. Zwykle muszą oni złożyć roczne zeznanie podatkowe, o ile ich dochód zwolniony jest z podatku lub został już odprowadzony przez pracodawcę.
  • Emerytów i rencistów — osoby pobierające emeryturę lub rentę również są zobowiązane do składania zeznań PIT. Jednak nowe przepisy zakładają, że z obu świadczeń nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, o ile nie przekraczają kwoty 2500 zł.
  • Osób prowadzących działalność gospodarczą — przedsiębiorcy prowadzący własny biznes lub osoby samozatrudnione również muszą składać zeznanie podatkowe w związku z dochodami wynikającymi z ich działalności.
  • Osób osiągających dochody z najmu lub dzierżawy — co ciekawe, osoby, które wynajmują nieruchomości lub posiadają inne źródła dochodów z najmu, dzierżawy czy podobnych źródeł, również muszą rozliczyć się z PIT.
  • Osób posiadających dochody z kapitałów pieniężnych — osoby mające lokaty bankowe, udziały w spółkach, obligacje i dywidendy też są zobowiązane do rozliczenia swojego podatku dochodowego.

Czy osoby do 26 roku muszą się rozliczać?

W naszym kraju obowiązek składania zeznań PIT dotyczy wszystkich osób, niezależnie od wieku. Istnieją jednak pewne warunki, gdzie osoby do 26 roku nie muszą się rozliczać. Po pierwsze, jeśli w 2022 roku, przychody zostały objęte ulgą dla młodych, czyli nie przekraczały 85 528 zł, to nie ma obowiązku składania zeznania rocznego PIT w roku 2023.

Warto zaznaczyć, że od 2021 roku zwolnieniem ze składania PIT-u objęte są osoby o przychodach, które wynikają z odbywania praktyki studenckiej lub stażu uczniowskiego, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym (czyli wolna od podatku jest kwota do ok. 7127 zł brutto miesięcznie). To samo tyczy się świadczeń, które otrzymują osoby zatrudnione na umowę o pracę lub cywilnoprawną przed 26 rokiem życia.

Czy można skorygować deklaracje PIT?

Tak, w Polsce istnieje możliwość skorygowania złożonej wcześniej deklaracji podatkowej. Korekta PIT-u możliwa jest w przypadku, gdy okaże się, że ów dokument zawiera błędy lub nieścisłości, które wpływają na obliczenie wysokości podatku. Skorygowanie deklaracji można dokonać poprzez złożenie tzw. korekty lub uzupełnienia deklaracji. W zależności od sytuacji i rodzaju błędów sam proces może się znacząco różnić:

  • Korekta deklaracji — zauważone wcześniej błędy można poprawić, składając korektę, w której należy zaktualizować niepoprawne dane lub umieścić brakujące informacje. Korekty można składać przez Internet lub w urzędzie skarbowym.
  • Uzupełnienie deklaracji — może okazać się, że po złożeniu deklaracji uzyskujemy nowe źródła dochodów lub poznajemy inne ważne informacje. W takich sytuacjach należy uzupełnić wcześnie złożoną deklarację o nowe dane.

Trzeba powiedzieć, że korekty należy dokonywać aż do zakończenia okresu przedawnienia, który wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zatem zeznanie za 2023 rok będzie można skorygować aż do końca 2029 roku.

Czy biuro rachunkowe rozlicza PIT?

Oczywiście. Nie jest to obowiązkowe, jednak pomoc biura rachunkowego może być nieoceniona w poprawnym rozliczeniu zeznań podatkowych PIT. To specjalistyczne działalności, które specjalizują się w obszarze księgowości, finansów i podatków. W zakres usług takowych biur zalicza się m.in. przygotowanie dokumentów wysłanych przez podatnika wraz z ich wypełnieniem i złożeniem zgodnie z terminem składania zeznań podatkowych. To pewność, że wszystko zostanie złożone dobrze i na czas.

Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco