Krajowy System e-Faktur (KSeF) – co to jest i kto jest uprawniony do korzystania z niego?

krajowy system e-faktur

Krajowy System e-Faktur jest to system teleinformatyczny, który umożliwia podatnikom wystawianie faktur. Dokumenty wystawiane w systemie nazwane są fakturami ustrukturyzowanymi. Charakteryzują się one między innymi tym, że każda wystawiona faktura ma przydzielony przez system numer ją identyfikujący. Zasady działania i korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur, który jest nazwany w skrócie KSeF reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 2481).

System, o którym jest mowa w rozporządzeniu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a co za tym idzie minimalizuje ryzyko utraty informacji w przypadku awarii. Jest on dobrze zabezpieczony przed nieuprawnioną modyfikacją osób trzecich. Dane znajdujące się w systemie są szyfrowane, a logowanie do niego jest możliwe tylko przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub za pomocą profilu zaufanego. Należy jeszcze dodać, że system jest dodatkowo zabezpieczony mechanizmem kryptografii opartej o klucze symetryczne i asymetryczne.

Krajowy System e-Faktur – podmioty uprawnione do korzystania z KSeF

Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF to:

  • Podatnik oraz podmioty uprawnione przez tego podatnika (np. wskazana osoba, biuro rachunkowe),
  • Podmioty o których jest mowa w art.106c ustawy o VAT, czyli: organy egzekucyjne, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne,
  • Osoby fizyczne wskazane przez podmiot, o których jest mowa w art.106c ustawy o VAT,
  • Osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF o których jest mowa w art. 106c ustawy o VAT,
  • Podmioty inne niż wymienione powyżej, wskazane przez osoby fizyczne korzystające z KSeF, jeżeli prawo do wskazania innego podmiotu będzie wynikała z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym.

KSeF jako system do archiwizacji wystawionych faktur

Krajowy System e-Faktur jest systemem stworzonym także do archiwizowania wystawionych faktur ustrukturyzowanych. Artykuł 112 aa ust.1 ustawy o VAT mówi , że faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w systemie KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku w którym były wystawione. W związku z tym do tych faktur nie będzie już miał zastosowanie przepis z art. 112 i art. 112a ustawy o VAT, który dotyczy przechowywania zwykłych faktur.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy VAT mogą już wystawiać faktury ustrukturyzowane w systemie teleinformatycznym KSeF. Obecnie zarówno wystawianie faktur w systemie oraz odbieranie faktur w systemie jest dobrowolne i aby otrzymać fakturę ustrukturyzowaną trzeba na to wyrazić zgodę. Sytuacja ta zmieni się jednak od 1 stycznia 2024 roku, gdyż wtedy wystawianie i przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe.

Krajowy System e-Faktur – charakterystyka pracy

Charakterystyka pracy w Krajowym Systemie e- Faktur:

  • aby zalogować się do systemu należy wykonać autoryzację,
  • jeżeli faktury są wystawiane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika, lokalnych lub w chmurze, a następnie przesyłane do systemu poprzez API, to konieczne jest uwierzytelnienie się podatnika w systemie,
  • wzór faktury ustrukturyzowanej jest zamieszczony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  •  na swoim koncie podatnik może przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także może je przesyłać w formacie XML lub PDF,
  •  jeżeli system KSeF nada fakturze ustrukturyzowane numer identyfikujący, to taką fakturę uważa się za wystawioną i odebraną.
Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco