Prosta spółka akcyjna, a spółka akcyjna – podobieństwa i różnice

Kwestie prawne związane z zawiązywaniem spółek oraz innych działalności od zawsze budziły sporo kontrowersji. Przepisy są skomplikowane dla przedsiębiorców, którzy nigdy wcześniej nie interesowali się tą tematyką. Szczególnie duże zagubienie może powodować rozróżnienie – prosta spółka akcyjna a spółka akcyjna. W poniższym artykule znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zarówno prostej spółki akcyjnej, jak i podstawowej spółki.

Spółka akcyjna a prosta spółka akcyjna – kto powinien znać różnicę?

Podstawowe informacje na temat spółek akcyjnych powinny znać przede wszystkim te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub planują założenie własnej spółki akcyjnej. Informacje związane ze spółkami interesują również inwestujących na giełdzie, ponieważ pozwala im to na lepsze zrozumienie środowiska finansowego. Wiedza na temat spółek akcyjnych może także przydać się osobom pracującym w dziale finansowym, prawnym lub inwestycyjnym w danym przedsiębiorstwie.

Spółka akcyjna a prosta spółka akcyjna – różnice między tymi dwoma typami spółek powinny znać również osoby planujące inwestycje na rynku kapitałowym, w tym na giełdzie. Wiele spółek notowanych na giełdzie to spółki akcyjne. Podstawowa wiedza na temat spółek jest ważna, ponieważ są to istotne instytucje gospodarcze, odgrywające niemałą rolę w gospodarce. Dzięki wiedzy na temat spółek akcyjnych można zrozumieć, jak funkcjonuje rynek kapitałowy oraz jakie są sposoby pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa.

Spółka akcyjna – charakterystyka

Spółka akcyjna (SA) to forma organizacji gospodarczej, która posiada osobowość prawną i umożliwia pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji. W spółce akcyjnej kapitał jest dzielony na akcje, które stanowią udział w majątku spółki oraz uprawniają do udziału w jej zyskach. Akcje mogą być sprzedawane i kupowane na giełdzie lub na rynku pozagiełdowym.

W spółce akcyjnej wyróżnić można pewien charakterystyczny schemat budowy. Chodzi tutaj o istnienie dwóch podstawowych organów, jakimi są zarząd oraz rada nadzorcza. Zarząd zajmuje się bieżącymi sprawami spółki, podczas gdy rada nadzorcza pełni funkcję kontrolną i nadzoruje działania zarządu. Dodatkowo w większych spółkach akcyjnych zazwyczaj istnieje także komitet audytu oraz inne komitety specjalistyczne.

Spółka akcyjna a prosta spółka akcyjna – występowanie spółek

Spółki akcyjne są często spotykane w przypadku większych przedsiębiorstw, które potrzebują dużych środków finansowych do rozwoju swojej działalności. Zainteresowani spółką akcyjną mogą być również przedsiębiorcy chcący pozyskać zewnętrznych inwestorów poprzez emisję akcji. Jedną z głównych zalet spółki akcyjnej jest możliwość łatwego pozyskiwania kapitału właśnie poprzez emisję akcji, a to z kolei może przyczynić się do szybszego rozwoju przedsiębiorstwa. Można zatem stwierdzić, że pozycja spółek akcyjnych jest bardzo dobrze ugruntowana w przestrzeni gospodarczej.

Prosta spółka akcyjna – charakterystyka

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma spółki akcyjnej, która została wprowadzona w Polsce w 2019 roku. Jest to uproszczona wersja tradycyjnej spółki akcyjnej, stworzona z myślą o mniejszych i średnich przedsiębiorstwach, które potrzebują większej elastyczności w prowadzeniu swojej działalności.

Prosta spółka akcyjna pozwala na łatwiejsze pozyskiwanie kapitału, ponieważ udziały w spółce mogą być sprzedawane bez ograniczeń. Ponadto PSA posiada szereg uproszczeń w kwestii prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Jednakże, tak jak w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, PSA posiada osobowość prawną i jest zobowiązana do publikowania informacji dotyczących swojej działalności.

Spółka akcyjna a prosta spółka akcyjna – podobieństwa

Zarówno spółka akcyjna, jak i prosta spółka akcyjna to formy organizacyjne, które posiadają wiele podobieństw w kwestiach prawnych oraz zasadach prowadzenia działalności. Obydwie spółki mają osobowość prawną, a więc zdolność do czynności prawnych. Spółki te muszą być także zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a ich akcje są zbywalne. Oba rodzaje spółek muszą przedstawić statut zawierający informacje dotyczące, m.in. nazwy, celu i zakresu działalności spółki.

Zarówno SA, jak i PSA posiadają także kapitał zakładowy, który musi być wniesiony przed rejestracją spółki. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł w przypadku spółki akcyjnej oraz 1 zł w przypadku prostej spółki akcyjnej. W obu przypadkach właściciele posiadają akcje spółki, które są zbywalne na rynku. Właściciele nie odpowiadają za zobowiązania spółki ponad posiadany przez nich kapitał zakładowy.

Spółka akcyjna a prosta spółka akcyjna – różnice

Oprócz podobieństw istnieją również różnice między spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną. Pierwsza z nich to liczba założycieli – w przypadku SA konieczne jest założenie przez co najmniej dwóch założycieli, podczas gdy PSA może zostać założona przez jedną osobę. Inna jest również regulacja dotycząca liczby akcjonariuszy. W SA minimalna liczba akcjonariuszy to jedna osoba, natomiast w przypadku PSA to już dwie osoby. Nadzorem nad SA zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego, natomiast prosta spółka akcyjna nie podlega nadzorowi instytucji nadzorczych.

Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco