Spółka nieruchomościowa

spółka nieruchomościowa definicja

Spółka nieruchomościowa - definicja

Spółka nieruchomościowa to nowa definicja, która pojawia się w projekcie ustawy podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Niektóre wyjątki zaczną obowiązywać w późniejszym terminie. Obecnie Sejm pracuje nad tym projektem (druk sejmowy nr 642).

Spółka nieruchomościowa to podmiot, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie bezpośrednio po sobie następujących 12 miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub prawa do tych nieruchomości.

Założenia projektu ustawy

Projekt ustawy przewiduje:

  • W przypadku zbycia udziałów lub akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, spółka zapłaci 19% podatku od dochodu, jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji będzie podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP lub będzie to osoba fizyczna, która nie ma na terytorium RP miejsca zamieszkania.
  • Przeniesienie obowiązku rozliczania podatku ze zbycia udziałów lub akcji ze sprzedaży na spółkę nieruchomościową. W ten sposób spółka będzie pełniła rolę płatnika podatku należnego.
  • Wprowadzenie obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółce nieruchomościowej.
  • Wprowadzenie obowiązku publikacji indywidualnych danych dotyczących spółki nieruchomościowej przez Ministra Finansów.
  • Wprowadzenie obowiązku raportowania przez spółkę nieruchomościową za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, o swoich bezpośrednich lub pośrednich udziałowcach. Termin przesyłania raportów do KAS ustalony jest do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub obrotowego w zależności od tego jaki rok spółka przyjęła do rozliczeń.
Anna Klupczyńska

Anna Klupczyńska

Licencjonowana księgowa z przeszło 25-letnim doświadczeniem.

Blog o księgowości

Niniejszy blog księgowy prowadzony jest przez znane biuro rachunkowe w Poznaniu – AK-PLUS Anna Klupczyńska. Dziękujemy za wizytę i docenienie naszego wkładu w rozwój wiedzy na temat zagadnień księgowych. Zapraszamy do obserwowania naszych profilów na portalach społecznościowych!

Ostatnio dodane artykuły

Kategorie artykułów

Bądź na bieżąco